Kích hoạt bảo hành điện tử

Bước 1: Nhập mã phủ cào trên tem
Bước 2: Nhập số điện thoại
Bước 3: Nhập biển số xe + số thanh
LẤY MÃ XÁC THỰC

Bước 4: Nhập mã xác thực 4 số
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH
Nội dung kích hoạt bảo hành